Thông tin liên hệ gửi bài viết:

-Email: tcnckt@gmail.com

-Địa chỉ: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

-SĐT: 024.62730822

Thông tin liên hệ đặt mua tạp chí:

-Số điện thoại: 024.62730822

-Di động: 09344.09333

-Email: tcnckt@gmail.com

-Địa chỉ: P1101, nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.