A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ chế chính sách liên kết kinh tế vùng Tây Nam Bộ theo hướng phát triển bền vững

Sách là sản phẩm của công trình nghiên cứu cấp Nhà nước "Cơ chế, chính sách liên kết kinh tế nội vùng và liên kết vùng đối với vùng Tây Nam Bộ theo hướng phát triển bền vững" do PGS.TS Bùi Quang Tuấn làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, mã số KHCN-Tây Nam Bộ/14-19

-Updating-